Geert Jan Waasdorp

Alle arbeidsmarktdata open OF een analyse denktank met data toegang

Stel je gooit alle arbeidsmarktdata open… wat is het ergste dat er kan gebeuren? Minder werklozen? Minder uitkeringen? Minder files? Minder omzet van bureaus? Het enige nadeel dat ik me kan voorstellen is dat sommige bedrijven die hun data al op orde hadden, hier serieus veel concurrentievoordeel uit kunnen halen. Maar ook dat voordeel resulteert in een beter functionerende arbeidsmarkt. Een alternatief is dat een groep van de beste arbeidsmarktanalisten een jaar lang gaan werken aan een tool/instrument dat moet gaan functioneren als het Funda van de Nederlandse arbeidsmarkt en een leven lang leren faciliteert. Ik denk dat de lat niet hoog genoeg kan liggen, omdat we nu al zien wat er kan met arbeidsmarktdata. Het UWV/SZW zou daarin de financiële lead moeten nemen en een groep van experts en analisten een jaar bij elkaar zetten, die alleen met het oog op het maatschappelijke belang (zonder politieke, academische of commerciële ruggenspraak) de Nederlandse arbeidsmarkt transparant(er) voor iedereen moeten maken. Daarin zou ik bestaande en succesvolle commerciële aanpakken als uitgangspunt nemen, omdat zij in de praktijk hun waarde al bewijzen.

Pijn pakken

Een transparante arbeidsmarkt met open data zal het business van veel bedrijven onder druk zetten. Wij leven van de verkoop van arbeidsmarkt- en recruitmentdata, maar onze missie is ook om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Als dat is gelukt, ontstaan er vast weer nieuwe vraagstukken die opgelost moeten worden. En die arbeidsmarkt gerelateerd zijn. Daarbij zouden goed geclassificeerde arbeidsmarktdata hele andere industrieën en dienstverleningen kunnen aanjagen, zoals de afstemming onderwijs & arbeidsmarkt, reductie looptijd van uitkeringen, vergroten arbeidsparticipatie, inzetten restcapaciteit op de arbeidsmarkt, diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Aan werk geen gebrek, dus ik zou zeggen… aan het werk.

Laat een reactie achter