Reactie COAD op hervatting levering Open Data door UWV

Goed nieuws voor de liefhebbers en gebruikers van open arbeidsmarktdata. UWV WERKbedrijf stelt na een maandenlange opschorting vanaf nu weer wekelijks arbeidsmarktdata als open data beschikbaar, op https://data.overheid.nl/dataset/uwv-open-match-data.

Als Comité Open Arbeidsmarktdata fungeren wij voor zowel UWV als belanghebbende en geïnteresseerde burgers en bedrijven graag als intermediair en willen wij voorop stellen dat het echt zeer goed nieuws is dat de opschorting niet permanent is geweest!

Vanaf deze week verstrekt UWV niet alleen weer informatie, maar de komende maanden kunnen langzaam maar zeker we ook weer trends zichtbaar krijgen. Toch roept de mededeling van UWV drietal prangende vragen op die wij hierbij aan het UWV stellen:

Ondanks deze kritische noten blijft de hervatting van het leveren van open data door UWV WERKbedrijf zeer goed nieuws en een compliment waard. Extra goed is het om te lezen dat het UWV ook open staat voor wensen uit de markt.

  1. UWV kondigt aan de reeds als open data vrijgegeven arbeidsmarktdata te zullen verwijderen en suggereert dat deze worden ‘‘vervangen’’ (met aanhalingstekens). Dat is echter niet het geval. De vrijgegeven data hebben betrekking op 2017 en 2018, terwijl de nieuwe data vanaf december 2019 zijn. Het is natuurlijk ongewenst om dergelijke waardevolle data, waarmee trends zichtbaar gemaakt worden, te verwijderen en wij roepen UWV dan ook op om dit niet te doen.

  2. Bekend is dat het UWV beschikt over data op weekbasis teruggaand tot het jaar 2012. Het zou voor arbeidsmarktanalisten en wetenschappers uitermate wenselijk zijn om over deze hele periode de data beschikbaar te stellen. Dat betekent niet alleen dat data niet worden verwijderd, maar juist aangevuld.

  3. De vrijgegeven dataset is volgens het COAD slechts het topje van de ijsberg. UWV beschikt niet alleen over gegevens met betrekking tot de steeds actueler wordende zaken als vaardigheden en skills, maar ook gevolgde cursussen en opleidingen, talenkennis, nevenactiviteiten en hobby’s, lonen en nog veel meer interessante arbeidsmarktdata. Juist op dit punt wil het Comité graag in gesprek met het UWV om stapsgewijs uit te zoeken wat nog meer vrijgegeven kan worden.

Voor nu is onze eerste prioriteit een blik werpen op de nieuwe, actuele data. Tegelijkertijd nodigen we het UWV uit nog dit jaar met het Comité in gesprek te gaan over hun plannen en onze ambities. Te beginnen met open arbeidsmarktdata op de kennisagenda van Michel Rog de voorzitter van de vaste tweedekamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid. Dat is iets waar we allemaal belang bij hebben en waarvoor de tijd nu rijp is.

3-12-2019,
Het Comité Open Arbeidsmarktdata

Laat een reactie achter