Disclaimer

De inhoud van www.arbeidsmarkttransparant.nl is met de grootste zorg samengesteld en we trachten de meest actuele, betrouwbare en correcte informatie weer te geven. Hoewel het COAD tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het COAD expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Comité Open Arbeidsmarktdata
Leidse Rijn 39
3454 PZ Utrecht, Nederland

Disclaimer

Het Comité heeft meerdere deelnemers die u op deze website kunt vinden en individueel kunt benaderen over hun expertise. Wilt u meer weten, dan kunt u een email sturen aan: arbeidsmarkttransparant@gmail.com