Ruimte voor nieuwe initiatieven
Tijdens deze ongekende corona crisis laat de BV Nederland zich weer van zijn beste kant zien.  In diverse sectoren zijn initiatieven ontwikkeld die iets bijdragen aan het verzachten van de maatschappelijke, medische en economische gevolgen waar wij allen mee te maken krijgen.

Arbeidsmarkt
Wat voor de zorgsector nu de mondkapjes en de beademingsapparatuur is, is voor de financieel-economische sector het aanpakken van de verstoringen op de arbeidsmarkt. Tegenover de grotendeels tijdelijke werkloosheid staan ook grote tekorten aan werknemers, eveneens tijdelijk. De klap die nu wordt uitgedeeld op de arbeidsmarkt raakt onze instituties keihard. Werkgevers gaan zich massaal melden bij het UWV voor tijdelijke subsidies (de aangekondigde NOW-regeling) en UWV krijgt daarnaast te maken met een aanzwellende WW-instroom. Bij de gemeenten, die een stroom zzp’ers zonder inkomen op zich afkrijgen, is de uitdaging niet geringer.
Als we als samenleving dat enigszins weten te managen, scheelt dat mogelijk enorme bedragen op de nu voorziene 45 à 65 miljard euro die onze overheid extra gaat spenderen, nog afgezien van een hoop persoonlijk leed.

Het COAD (Comité Open Arbeidsmarkt data)
Als we het hebben over ‘de Overheid’, dan bedoelen we in deze context het UWV, de Gemeenten en de Belastingdienst. Zij vormen het hart van alle arbeidsmarktdata die nodig is om deze ongekende operatie te moeten gaan uitvoeren. Inmiddels is duidelijk dat ze, ondanks hun grote inzet en goede wil, dit probleem nauwelijks of soms niet kunnen uitvoeren bij gebrek aan voldoende capaciteit.

Data, data en nog eens data
We leven in een data gestuurde maatschappij, en daar ligt volgens het COAD precies de oplossing. De individuele leden van het COAD hebben technische kennis van geavanceerde matching, geografisch beschikbaar arbeidspotentieel, database architectuur, arbeidsmarktcommunicatie en arbeidscoaching. Maar daar zijn er in Nederland uiteraard nog veel meer van en misschien nog met andere toepassingen.
Ons voorstel is:

  • Verplicht werkzoekenden en werkloze zzp’ers om een actueel cv op een centrale plaats beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld in Werk.nl.;
  • Verplicht werkgevers en intermediairs om hetzelfde te doen met vacatures. Daarmee wordt inzichtelijk waar overschotten en tekorten zijn;
  • Creëer een  centraal aanspreekpunt bij een arbeidsmarktcrisisorganisatie voor initiatiefnemers met arbeidsmarktoplossingen, maar ook voor vragen op data niveau of samenwerking;

Hiermee geeft ‘de overheid’ de ruimte aan alle initiatiefnemers om met publieke arbeidsmarktdata nieuwe kansen te benutten. Deze crisis heeft er dan misschien voor gezorgd dat we een blijvende een beter functionerende arbeidsmarkt hebben gecreëerd. En niet te vergeten, het indammen van de financiële consequenties, nu geraamd op €45 a €65 miljard.

Deze situatie vraagt om tijdelijke crisisaanpak waar de deelnemers van het Comité Open Arbeidsmarkt data zich voor wil inzetten. Met daad en raad waar nodig. Sommige van ons zij al begonnen! Maar hoeveel beter zou het gaan aan de hand van de (open) data van ‘de overheid’.

Namens het Comité Open Arbeidsmarkt data

Marjan Schnetz (Ockham Groep)
Michiel Mooyaart (CrossTop)

26 maart 2020

Laat een reactie achter